Неделя 24, Септември 2023г.

Училищни инструктажи за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Извънреден инструктаж за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд /при условия на COVID-19/ – прочетете тук.

Програма за начален инструктаж по безопасни и здрaвословни условия при работа с учениците от I - IV клас за учебната 2020 – 2021 година – прочетете тук.

Програма за начален инструктаж по безопасни и здрaвословни условия при работа с учениците oт V – VII клас за учебната 2020 – 2021 година – прочетете тук.

Програма за начален инструктаж по безопасни и здравословни условия при работа с учениците oт III – VII клас в кабинетите по ИТ/Компютърно моделиране за учебната 2020 – 2021 година – прочетете тук.

Програма за начален инструктаж по безопасни и здрвословни условия при работа в часовете по физическо възпитание и спорт с учениците от I - VII клас за учебната 2020 – 2021 година – прочетете тук.

Сподели: