Понеделник 25, Октомври 2021г.

Материална база

Училището разполага с просторна сграда с:
   класни стаи, разположени на три етажа;
   кабинети по: информационни технологии, физика, биология-химия-човекът и природата, музика, изобразително изкуство;
   физкултурен салон и спортна площадка;
   зона за хранене и зона за отдих;
   актова зала за тържества и концерти;
   училищна библиотека;
   училищен музей.
  

Сподели: