Неделя 14, Август 2022г.

Мариела Златева
   Директор на училището

 

Седемнадесет педагогически специалисти - учители в начален етап на основна образователна степен, от които девет класни ръководители, седем учители на групи на ЦДО и един учител по ФВС .

Единадесет педагогически специалисти - учители по учебни предмети в прогимназиален етап на основна образователна степен, от които седем класни ръководители.

Сподели: