Неделя 24, Септември 2023г.

Екатерина Николова

   Главен счетоводител

Антония Стефанова

   Касиер-домакин

 

Васил Василев 

    Охрана 

Таня Костадинова

    Медицинска сестра

 

Екип по подръжката

Мурадие Мустафа

Стойка Костова

Добринка Грозева

Николай Георгиев

Бейтуллах Мустафа 

 

Сподели: