Неделя 24, Септември 2023г.

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково

Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково, разработена на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - тук.
Системата може да бъде променяна или допълвана при необходимост.

Сподели: