Събота 25, Юни 2022г.

Правилник за дейността на училището за 2020/2021, глава девета "Ученици", стр. 34 - четете ПДУ тук

Етичен кодекс на учениците - четете тук.

Етичен кодекс на училищната общност тук.

Сподели: