Вторник 29, Септември 2020г.

Правилник за дейността на училището за 2019/2020, глава девета "Ученици", стр. 33 - четете ПДУ тук

Етичен кодекс на учениците - четете тук.

Етичен кодекс на училищната общност тук.

Сподели: