Неделя 24, Септември 2023г.

Приказен свят - 1 март Приказен свят Математика клуб "Европа" РусБъл Ан ПриПеТан и Акцент

С ведро настроение бе посрещнат месец февруари 2018г. от участниците в извънкласните форми по проект „Твоят час”. Учениците от клубове и секции, работещи по проекта в ОУ „Любен Каравелов” – Хасково представиха своите дейности и постиженията в тях до момента.
Цел на мероприятията е както да се популяризира дейността на клубовете и секциите, така и да се представи публично работата им по проекта, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
С много емоции бе наситено заниманието пред родителите на участниците в ИКК „РусБълАн ПриПеТан“. Занятието бе посветено на първия пролетен празник – Баба Марта. Участниците в клуба представиха себе си и своята дейност по атрактивен начин, с римушки и игри на трите работни езика в клуба, пред своите приятели от ТС „Акцент“ и гостите на събитието. Децата показаха на танцьорите две игри за 1 март и ги изпълниха заедно, а танцовият състав представи танцуващи мартеници, които участниците в клуба също изтанцуваха, подпомагани от танцьорите. Родителите представиха изработени от тях мартеници, които бяха включени в благотворителния базар „Купи мартеничка, подари здраве на онкоболно дете“, завързаха мартеници на всички участници в мероприятието и се включиха в танцуващите мартеници и пъстрия хоровод.

С много вълнение и огромен интерес премина и груповата работа с родители в клуб „Приказен свят“ по проекта. Темата бе "Легенда за мартеницата". Ученици и родители присъстваха на презентация, посветена на народния обичай „Баба Марта“. С интерес слушаха легендата за Пижо и Пенда. Заедно изработиха мартенички за училищния Първомартенски базар. В края на груповата работа, участниците рецитираха стихотворения и пяха песни, посветени на 1 март. Клубът направи и своя представителна изява под надслов „Героите питат, ние отговаряме“. Всички ученици бяха подготвили откъси от приказки и гатанки. Всеки от тях четеше пред останалите участници и гости, а те трябваше да отгатнат коя е приказката и да открият отговора на гатанката. Събитието бе наситено с много емоции. Учениците истински се забавляваха, а включилите се учители и родители допринесоха още повече за това настроение.

За запознаване с делото на Апостола в Хасковския край участниците от клуб „Европа“ посетиха ОП „Младежки център“– Хасково. Темата „Апостола на свободата и дейността му в нашия роден край“, бе представено в училището. Учениците презентираха работата си пред своите съученици. Изготвени бяха презентации, с които участниците в клуба се включиха и и в конкурса „Завещано от Апостола“, организиран от ОП „Младежки център“, където спечелиха трето място за презентация и комплексна награда за клуба, придружена от грамота за активно участие. Участниците от клуба посетиха паметника на Васил Левски в Хасково и поднесоха цветя в знак на признателност.

Клуб „Математика“ проведе представителната си изява под формата на математическо състезание. Участниците бяха разделени на два отбора. В рамките на половин час си разпределяха задачите и решаваха един и същи тест в двата отбора. На дъската, представители от двата отбора, работиха върху една и съща задача. Точка се присъждаше на този, който вярно и първи е решил задачата. Състезанието бе спечелено от отбора на Vа клас с точка преднина.

Сподели: