Неделя 24, Септември 2023г.

 

ИКК "РусБълАн ПриПеТан" ИКК "РусБълАн ПриПеТан" ИКК "РусБълАн ПриПеТан"

На 17.05.2018 г. участниците в интеркултурен клуб "РусБълАн ПриПеТан" направиха своето заключителни представяне на дейността си по проект "Твоят час" пред своите родители, роднини, приятели, съучениц, учители и служители на училището.
Участниците в клуба представиха себе си и своята дейност по атрактивен начин – на трите работни езика - руски, български и английски - с римушки, стихотворения, песни и игри. Децата показаха своето портфолио с материали, работени от тях в заниманията през цялата година. Представянето проследи цялата тематика, разработвана в клуба – за сезоните, за училището, за приятелството – участниците направиха всичко заедно, в унисон с темата на заключителното за клуба занимание – за ЗАЕДНОстта. Децата получиха грамоти и подаръци от проекта за своето отлично представяне през цялата година.
Постигнатият ефект - формиран езиков усет, разширена обща и езикова култура, удовлетворени участници, родители, ръководител.
Ръководителят на клуба - Даниела Делчева - сподели, че за нея клубът е един успешно реализиран проект, стартирал за първи път в училището, който е донесъл и на нея на децата и на техните родители много настроение, желание за съвместна дейност и интерес от продължанатео на работата и през следващата учебна година.

Сподели: