Неделя 24, Септември 2023г.

"ТВОЯТ ЧАС" ПРЕЗ 2017/2018

ДЕЙСТВАЩИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” – 2017/2018 ГОДИНА И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

1. ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Клуб "Всезнайко" - ръководител: Нели Петкова          

Клуб "Джуниър" - ръководител: Сийка Тодорова

Клуб "Европа" - ръководител: Албена Ройдева

Клуб "Зелени простори" - ръководител: Кинка Ганева

Клуб "Любознайко" - ръководител: Станимира Гарванова

Клуб "Математика" - ръководител: Виолета Миткова

Клуб "Приказен свят" - ръководител: Златка Недялкова

Клуб "Спортни игри" - ръководител: Нели Петкова

Спортен клуб "Футболни надежди" - ръководител: Иван Уралов

Спортна секция "Футбол" - ръководител: Андрей Урумов

Танцов клуб "Искрици" - ръководител: Петя Иванова

Танцов състав "Акцент" - ръководител: Даниела Делчева

Творчески клуб "Сръчни ръчички" - ръководител: Елена Генева

Интеркултурен клуб "РусБълАн ПриПеТан" - ръководител: Даниела Делчева

2. ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Клуб "Знам и мога"- ръководител: Емилия Стойчева

Клуб "Математика за всички" - ръководител: Виолета Миткова

Сподели: