Неделя 24, Септември 2023г.

Национални програми 2019

Национални програми, по които работи ОУ "Любен Каравелов" - Хасково през 2019 г.

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“: Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“: изграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи;

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Мотивирани учители“

Национална програма „Иновации в действие“

 

Сподели: