Вторник 24, Ноември 2020г.

За Капитан Петко Войвода

 
Активната дейност на възпитаниците на г-жа Албена Ройдева от училищния клуб „Родолюбие” продължава с нови участия и изяви и през тази учебна година. През есента на 2019 г. учениците от клуба се включват в конкурс на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“, гр. Хасково - „Капитан Петко Войвода - революционер и мъченик за нова България“. Събраните, систематизирани и отлично подготвени материали по избраните от конкурса теми, нашите родолюбци, заедно със своя ръководител, презентират в Дружеството, където предизвикват жив интерес и много положителни отзиви за своята работа.
На 18.12.2019г. клубът е поканен в зала Хасково, на посветеното на 175-годишнината от рождението на капитан Петко Войвода тържество. За активното си участие и отлично представяне в конкурса седмокласниците Антон Христов, Ивайло Динев, Йоан Божиков и петокласникът Теодор Тенев са наградени от г-н Кирил Сарджев - председател на тракийското дружество и НЧ „Тракия“ - Хасково.


Сподели: