Неделя 24, Септември 2023г.

1 май- ден на труда

   През втори учебен срок на 2019/2020 учебна година в училището ни стартира своята дейност клуб „Аз в дигиталния свят “. Участници в него са ученици от пети клас, а техен ръководител е г-жа Радослава Соколова. Клубът развива своята дейност по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
   По повод майските празници, и с цел усъвършенстване на уменията за изграждане и представяне на презентационно съдържание в електронна среда, членовете на клуба получиха предизвикателно задание непосредствено преди старта на месец май – разработване на мултимедийни презентации на тема „Майски празници”. Първият плод на труда по темата е на петокласничката Евелина, която с огромно желание и в кратък срок, представи своето виждане за Деня на труда чрез презентацията си „1 МАЙ – ДЕН НА ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ“, която представяме на Вашето внимание тук. Презентацията ще бъде представена на учениците от прогимназиален етап в ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Хасково в учебните групи за дистанционно обучение в електронна среда по повод на утрешния Международен Ден на Труда.
   Разнообразни дейности в дигитална среда приветстваха още днес Празника на труда в училищната ни общност и ще продължат и в утрешния празничен ден.
За учениците от начален етап на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Хасково – електронно-дистанционни дейности:
  * на 1-май, в учебните групи за дистанционно обучение, ще бъде публикуван материал за празника;
  * най-малките ще слушат приказката „Който не работи, не трябва да яде”;
  * рисунки, посветени на професията на родителите и напарва на колажи от изпратените рисунки;
  * аудио-приказки, песни, презентации, посветени на труда и професиите;
  * видеоматериал „Месец май – месец на усмивките и красотата“.
За учениците от прогимназиален етап на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Хасково – електронно-дистанционни дейности – запознаване с:
  * статии от вестници, свързани с историята на Деня на труда в България и по света;
  * текста на химна на Георги Кирков;
  * презентация на тема „1-ви май – ден на труда и на международната работническа солидарност“.

Да Бъдем Трудолюбиви! Да сме Успяващи!
ЧЕСТИТ ДА Е ЗА ЦЯЛАТА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ ДЕНЯТ НА ТРУДА!

Сподели: