Неделя 24, Септември 2023г.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и Наръчник за родители

Съгласно писмо с № 9105-283/28.08.2020 г. на г-жа Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, запознайте се с:

  Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа - прочетете тук.
  Кратък наръчник за родители - прочетете тук.
  Права и отговорности на родителите, както и съвети за здравето - прочетете тук.

Сподели: