Неделя 24, Септември 2023г.

Организация за 2020-2021 учебна година
COVID 19 мерки

Протокол за информираност на родителите – прочетете тук.
Протокол за организация на учебната дейност - сутрешен блок – прочетете тук.
Протокол за организация на дейността във физкултурен салон и зала за игри – прочетете тук.
Протокол за организация на дейността в кабинера по ИКТ – прочетете тук.
Протокол при установен случай на COVID 19 (след препоръки от РЗИ) – прочетете тук.
Протокол при установен случай на ученик/ учител/ служител със симптоми на COVID 19 – прочетете тук.
Протокол за преминаване от присъствена в електронна среда през учебната 2020/2021 година – прочетете тук.

Сподели: