Неделя 24, Септември 2023г.

Национална програма "Отново заедно"

ОУ "Любен Каравелов" ще кандидатства по НП "Отново заедно". Критериите за подбор на учениците са:

* Продължителност на обучението от дистанция;
* Представяне в учебния процес;
* Социален статус;
* Здравен статус.

Номинациите и изборът на учениците ще бъдат направени на заседание от ПС на 27.06.2022г.

Повече информация за почивната база и дневната програма - тук.

Сподели: