Неделя 24, Септември 2023г.

План-прием в V клас за учебната 2022/2023 година

Брой паралелки в V клас – 3.
Брой места във всяка от паралелките в V клас – 24. 

Сподели: