Неделя 24, Септември 2023г.

План-прием за 2022/2023 учебна година

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година:

 1. Брой паралелки в I клас – 4.
 2. Брой места във всяка от паралелките в I клас – 22.
 3. Свободни места в паралелките на останалите класове:
   • 0 места за паралелките във II клас;
   • 0 места за паралелките в III клас;
   • 8 места за паралелките в IV клас;
   • 5 места за паралелките в V клас;
   • 3 места за паралелките в VI клас;
   • 12 места за паралелките в VII клас.
 1. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – от I до VII клас.

 

Сподели: