Неделя 24, Септември 2023г.

Обществен съвет - покана за родителска среща /18.10.2022/

Уважаеми посетители, поканата за родителска среща
за излъчване на представители от всяка паралелка
за участие в Общото събрание на родителите
по повод избор на Обществен съвет в училището четете тук.

Сподели: