Неделя 24, Септември 2023г.

Покана за събрание на родителите /21.11.2022/

Уважаеми посетители, поканата за събранието на родителите, излъчени на проведените на 21.11.2022 г. родителски срещи в училището, съгласно чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, четете тук.

Сподели: