Неделя 24, Септември 2023г.

Покана за заседание /05.12.2022/

Покана за заседание на Обществения съвет към ОУ "Л. Каравелов", гр. Хасково - тук.

Сподели: