Неделя 24, Септември 2023г.

Родителска среща - начало на учебната 2022/2023 година

Родителска среща в началото на 2022/2023 учебна година, I учебен срок

Класове: I-VII
Дата: 18.10.2022 г.
Ден: вторник
Начален час: 18:00 ч.
Място: сградата на ОУ "Л. Каравелов" - Хасково,
           кл. стая на съответната паралелка

Сподели: