Сряда 01, Февруари 2023г.
Архив на новини
Публикувана на: 20.06.2022г.

Свободни работни места за педагогически специалисти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГРАД ХАСКОВО

О Б Я В Я В А

 

следните работни места:

      1. За длъжността ,,Учител по физическо възпитание и спорт I – VII клас“ – 1 място

   1. 1. Кандидати завършили Национална спортна академия (НСА) са с приоритет.

      2. За длъжността ,,Учител в група за целодневна организация на учебния ден V - VII клас“ – 1 място

      3. За длъжността ,,Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – 1 място

 

Необходими документи:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Документ за самоличност;
 3. Диплома за завършено образование, магистър/бакалавър (копие);
 4. Автобиография /CV/;
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка (ксерокопие или препис-извлечение);
 6. Медицинско свидетелство / при постъпване на работа /;
 7. Свидетелство за съдимост / при постъпване на работа /;
 8. Медицинско удостоверение от Център за психично здраве /при постъпване на работа/.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравнение.

 

Документите ще се приемат в ОУ "Любен Каравелов", гр. Хасково от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. включително.

Сподели: