Сряда 01, Февруари 2023г.
Архив на новини
Публикувана на: 14.09.2022г.

Свободно работно място за педагогически специалист

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГРАД ХАСКОВО

О Б Я В Я В А

 

следното работно мяста:

            1. За длъжността ,,Учител по изобразително изкуство - 0,5 щат“ – 1 място

 

Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на длъжността;
  2. Документ за самоличност;
  3. Диплома за завършено образование, магистър/бакалавър (копие);
  4. Автобиография /CV/;
  5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка (ксерокопие или препис-извлечение);
  6. Медицинско свидетелство / при постъпване на работа /;
  7. Свидетелство за съдимост / при постъпване на работа /;
  8. Медицинско удостоверение от Център за психично здраве /при пoдаване на документите/.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравнение.

 

Документите ще се приемат в ОУ "Любен Каравелов", гр. Хасково от 14.09.2022 г. до 20.09.2022 г. включително.

Сподели: